top of page

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir Justinos  Šyvokienės (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ar grąžinimo tvarka.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

  • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  • juridiniai asmenys;

  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

GRĄŽINIMO POLITIKA

 

Kalbėkimės. Kad ir ką numato įstatymai, mes norime žinoti su kokia problema susidūrėte ir kaip galime ją išspręsti. Visada laukiame laiško: kvepia@oru-oils.lt

 

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

Pirkėjas (vartotojas) neturi teisės atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

 

PREKIŲ PRISTATYMAS

 

Siunčiame registruotu paštu (2eur) arba paštomatu (3-3.5eur), o perkant už 60 eur ar daugiau - nemokamai. Dėl pandemijos ir siuntinių tarnybų apkrovos gruodžio mėnesį siuntiniai gali ženkliai vėluoti. 

Siunčiame ir į užsienį, prieš tai suderinus kainą bei detales. 

Atsiimti galima ir patiems Vilniaus raj., Didžiojoje Riešėje. Prieš tai suderinus laiką telefonu: +3706 98 24618

 

Siuntiniai, kuriuose yra “Asmeninis aromaterapinis aliejus” ar kitos asmeniškai gaminamos prekės, išsiunčiami per 2- 10 darbo dienų, jei Pardavėjas nenurodė kitaip. 

Jei išsirinkai rankų darbo kosmetiką ar paruoštus kvapiuosius aliejus, išsiunčiame per 1-4 dienas. 

 

ATSISKAITYMAS

 

Atsiskaitymas galimas tik bankiniu pavedimu. 

Produktai pradedami gaminti tik po atsiskaitymo įvykdymo. 

 

DUOMENŲ POLITIKA

 

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

 

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

 

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

VARTOTOJŲ ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytoja ir svetainės www.oru-oils.lt įkūrėja yra Justina Šyvokienė, elektroninio pašto adresas – kvepia@oru-oils.lt (toliau – Pardavėjas).

1.2. Šios vartotojų atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.

1.3. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje www.oru-oils.lt, pateikta vieša nuomonė apie prekę.

1.4. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.oru-oils.lt.

1.5. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

2. ATSILIEPIMŲ RINKIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus bei parašytus ir Pardavėjui pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

2.2. Atsiliepimai renkami Pardavėjo iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes arba Atsiliepimus Klientai pateikia savo iniciatyva, po prekių įsigijimo.

2.3. Atsiliepimus Klientai gali palikti ÕRU Facebook paskyroje. Šie Atsiliepimai skelbiami ir www.oru-oils.lt interneto svetainėje.

2.4. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.

2.5. Pardavėjas skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus Klientų Atsiliepimus.

2.6. Pardavėjas neskelbia Atsiliepimų ir turi blokuoti Atsiliepimus, kurie:

– yra susiję su nelegalia veikla;

– Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su Pardavėjo paslaugomis ar prekėmis;

– Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

2.7. Pardavėjas viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio Kliento vardą ir Atsiliepimo turinį. Atsiliepimuose iš ÕRU Facebook paskyros matomi Atsiliepimus pateikiančių Klientų vardai, pavardės, profilio nuotraukos.

2.8. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, susijusi su Klientu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

2.9. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.

2.10. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje Klientai skelbia neatlygintinai.

2.11. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

3.2. Kliento identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo tikslu bei siekdama Klientams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekes Klientų patirtimi ir nuomone (vertinimu), Pardavėjas tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti Pardavėjo Duomenų politikoje.

3.3. Asmenys gali kreiptis dėl Pardavėjo vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: kvepia@oru-oils.lt arba telefonu +370 698 24618.

3.4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466), interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

bottom of page